Dịch vụ cho thuê xe máy AN NGA thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng xe định kỳ để luôn đảm bảo xe máy trong tình trạng tốt nhất, thủ tục nhanh chóng, xe máy chất lượng cao, giá cả hợp lý, dịch vụ hỗ trợ bảo hành xe suốt chuyến đi của bạn

Danh Mục Xe

Yamaha Nozza

Giá 1 ngày - 120.000 VNĐ

Giá 3 ngày - 100.000 VNĐ

Yamaha Sirius

Giá 1 ngày - 100.000 VNĐ

Giá 3 ngày - 80.000 VNĐ

Yamaha Nouvo LX

Giá 1 ngày - 100.000 VNĐ

Giá 3 ngày - 80.000 VNĐ

Yamaha Jupiter 2014

Giá 1 ngày - 100.000 VNĐ

Giá 3 ngày - 80.000 VNĐ

Honda Wave S

Giá 1 ngày - 100.000 VNĐ

Giá 3 ngày - 80.000 VNĐ

Honda Vision

Giá 1 ngày - 120.000 VNĐ

Giá 3 ngày - 100.000 VNĐ